1. Trollkyrkorundan 4,6 km

(ca 3,5 timmar)

 

Ganska lång och krävande led. Trollkyrkorundan börjar och slutar vid Huvudentrén. Med hjälp av trappor och spänger vandrar du genom Tivedens dramatiska sprickdalsterräng, fram till Stora och Lilla Trollkyrkan.

Faktablad Trollkyrkorundan (pdf)

01_trollkyrka.jpg

 

 

 

2. Stenkällerundan 2,2 km

(ca 2 timmar)

Ganska kort men krävande led. Stenkällerundan börjar och slutar vid Huvudentrén och är nationalparkens mest populära led. Den leder fram till de stora blocken runt Stenkällan där du uppe på höjderna har utsikt ända till Vättern.

Faktablad Stenkällerundan (pdf)

02_stenkalla.jpg

 

 

 

3. Tärnekullerundan 1,3 km

(ca 1 timme)

Kort men krävande led som börjar och slutar vid Vitsand och tar dig genom mörk och fuktig granskog fram till stora block och grottor. Du kommer också upp i Tärnekullens torra och varma hällmarker, där tallar och lavar dominerar.

Faktablad Tärnekullerundan (pdf)

03_tarnekulle.jpg

 

 

 

4. Trehörningsrundan 9,5 km

(ca 6 timmar)

Lång, varierad och bitvis krävanden led. Trehörningsrundan är nationalparkens längsta led. Den är nästan en mil lång och tar dig runt hela sjön Stora Trehörningen och passerar nationalparkens alla entréer.

Faktablad Trehörningsrundan (pdf)

04_trehorningen.jpg

 

 

5. Oxögabergsrundan 6,7 km

(ca 4,5 timmar)

Lång och bitvis krävande led. Oxögabergsrundan tar dig ut på en lite längre vandring genom Tivedens gammelskogar. Från mosstäckta, fuktiga granskogar och sanka dalgångar till typiska tjäderskogar och karga hällmarker.

Faktablad Oxögabergsrundan (pdf)

05_oxoga.jpg

 

 

 

6. Mellannäsrundan 1,9 km

(ca 0,5 timme)

Kort och lätt led. På Mellannäsudden, en lätt kuperad grusås, vandrar du mellan de båda sjöarna Stora och Lilla Trehörningen. Längs leden finns tydliga lämningar efter tillverkning av både kol och tjära i form av kolbottnar och tjärdalar.

Faktablad Mellannäsrundan (pdf)

06_mellannas.jpg

 

 

 

7. Junker Jägarerundan 2,8 km

(ca 1,5 timme)

Ganska kort och bitvis krävande led. Vitsand är en härlig plats för bad och vila. När du ändå är här, passa på att få en glimt av Tivedens nationalpark och dess blockrika gammelskogar. Leden fram till Junker jägares sten är lätt att gå och väl värt ett besök.

Faktablad Junkerjägarerundan (pdf)

07_junkerjagare.jpg

 

 

 

8. Vitsandsrundan 0,9 km

(ca 0,5 timme)

Ännu ej markerad i fält men följer delar av befintliga stigar enligt följande: vandra östra slingan på Tärnekullerundan (orange) fram till Vitsandsgrottorna, vik där av österut på omarkerad stig. På andra sidan bilvägen hittar du strax Junkerjägarerundan (vit), som du följer söderut till Entré Vitsand.

08_vitsand.jpg

 

 

 

9. Stigmansrundan 4,2 km

(ca 3 timmar)

Ganska kort men krävande led. Stigmansrundan börjar och slutar vid Huvudentrén. Leden tar dig till det dramatiska Stigmanspasset, där vägen genom nationalparken leder genom en trång sprickdal med branta stup på båda sidor.

Faktablad Stigmansrundan (pdf)

09_stigmans.jpg

Kontakt:

+46 584 473 313

turistbyran@laxa.se

  • Facebook
  • Instagram